Perkhidmatan Kami

Pelbagai perkhidmatan purna jual
Apabila produk dihantar kepada pelanggan tidak bermaksud berakhirnya perkhidmatan kami, ini adalah permulaan yang baru. 
Qiangzhong Machinery menyediakan perkhidmatan purna jual yang komprehensif kepada pelanggan dan mewujudkan sistem penjejakan yang lengkap untuk memastikan produk kami sentiasa beroperasi dengan optimum.

Kebolehkesanan bahan komponen tangki
Sistem pengurusan kualiti mekanikal komponen memastikan bahawa bahan mentah yang digunakan dan sumber perakuannya dapat dikesan semula. Dokumen pengesanan ini dapat diserahkan kepada pelanggan dan membantu pelanggan memeriksa kesesuaian bahan bahagian.